امروز: جمعه 20 تیر 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)

جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)دسته: مکانیک
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3351 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 212

جزوه درس کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

جزوه درس کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری

بخشی از مطالب جزوه:

-1 مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیكی و كنترل ::
(Basic concepts of dynamic control systems)
-تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،
دارای پ ارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان ) .
- معرفی سیستمهای كنترلی (كنترل حلقه بازوكنترل حلقه بسته ، طراحی یك سیستم كنترلی ) .
-انواع و اجزای سیستمهای كنترلری ( الكتریكی ، مكانیكی ، سیالالاتی، حرارتی ).
. (Laplaces transform) 2 -تبدیل لا پلاس
-3 نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مكانیكی .
-4 رفتار سیستمهای دینامیكی :
-پ اسخ زمانی حالت گذرا .
- پ اسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار ).
- بررسی آثار كنترل كننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار .
-5 پ ایداری سیستمهای خطی :

-1 مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیكی و كنترل ::(Basic concepts of dynamic control systems)-تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،دارای پ ارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان ) .- معرفی سیستمهای كنترلی (كنترل حلقه بازوكنترل حلقه بسته ، طراحی یك سیستم كنترلی ) .-انواع و اجزای سیستمهای كنترلری ( الكتریكی ، مكانیكی ، سیالالاتی، حرارتی )..

(Laplaces transform) 2 -تبدیل لا پلاس

-3 نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مكانیكی .

-4 رفتار سیستمهای دینامیكی :-پ اسخ زمانی حالت گذرا .- پ اسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار ).- بررسی آثار كنترل كننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار .

-5 پ ایداری سیستمهای خطی :

Routh-Hurwitz -روش

-6 كنترل فیدبك:

- ساختمان یك سیستم كنترل فیدبك دار .

Feed back control system member

Linear controllers . -كنترلرهای خطی

Root locus method .. -روش مكان هندسی ریشه ها

-قواعد رسم مكان هندسی ریشه ها .

-تحلیل سیستمهای كنترلی توسط روش مكان هندسی ریشه ها .

- طراحی سیستمهای كنترلی توسط روش مكان هندسی ریشه ها .

-7 تحلیل عكس العمل فركانسی :

- ترسیم عكس العمل فركانسی .

.Bode & Nyquist - ترسیم دیاگرامهای

.Nyquist - معیار پایداری

- طراحی سیستمهای كنترلی توسط روش عكس العمل فركانسی

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : کنترل اتوماتیک , جزوه کنترل اتوماتیک , جزوات درسی , انواع جزوات دانشگاهی , بهترین جزوات درسی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر